บริการของเรา

บริการของเรา


บทพิสูจน์มาตรฐานของสินค้า บริษัท ซี เค เอส อินเตอร์ จำกัด ที่สามารถครองใจลูกค้าในต่างประเทศได้ เรามีความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งใน
การนำเสนอภูมิปัญญาไทยสู่สากล บริษัท ซี เค เอส อินเตอร์ จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้าน อุปกรณ์เรือหางยาวและอุปกรณ์เรือหางสั้น

ทีมงานตรวจสอบความถูกต้องของรายการสินค้าก่อนจัดส่ง สินค้าได้รับการเคลื่อนย้ายด้วยความระมัดระวัง
เราใส่ใจในทุกขั้นตอนเพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าจะถึงผู้รับในสภาพสมบูรณ์ การตรวจนับความถูกต้องของสินค้าอีกครั้งเป็นเรื่องจำเป็น
เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดแม้เพียงเล็กน้อย